Manja slova Veća slova RSSSTRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Vijesti

16.01.2020.

Vlada utvrdila Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti: propisani osiguranje ljekara od stručne greške i primjena alternativne medicine

Vlada utvrdila Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti: propisani osiguranje ljekara od stručne greške i primjena alternativne medicine Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović kazao je da se radi o jednom od ključnih zakona za funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji te da su izmjene i dopune rezultat informacija sa terena, tj. svakodnevnog rada i neophodnosti da neki segmenti budu dodatno pravno precizirani, a neki uređeni po prvi put. Osnovni cilj zakona jeste bolje uređenje i funkcionisanje zdravstvene zaštite i uopšteno zdravstvenog sistema Crne Gore...

16.01.2020.

SAOPŠTENJE: Novim zakonskim rješenjem uređeno osiguranje zdravstvenih radnika od stručne greške, nagrađivanje ljekara, alternativna medicina

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici usvojila je Predlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović kazao je da se radi o jednom od ključnih zakona za funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji te da su izmjene i dopune rezultat informacija sa terena, tj. svakodnevnog rada i neophodnosti da neki segmenti budu dodatno pravno precizirani, a neki uređeni po prvi put...

27.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije – avio karte

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj 1/9 od 29.11.2019. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije – avio karte, ovlašćeno lice Ministarstva zdravlja, na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 1/19 od 29.11.2019. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge putničke agencije – avio karte...

23.12.2019.

Na svečanoj sjednici Medicinskog fakulteta uručena priznanja najboljim studentima i diplome budućim ljekarima

Na svečanoj sjednici Medicinskog fakulteta uručena priznanja najboljim studentima i diplome budućim ljekarima

Poručujući da su im vrata Ministarstva uvijek otvorena, ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da Vlada u kontinuitetu poboljšava uslove za rad svih u crnogorskom zdravstvenom sistemu...

23.12.2019.

Krenula pomoć Albaniji

Krenula pomoć Albaniji

Ministar zdravlja Kenan Hrapović ispratio sa ambasadorom Republike Albanije u CG Riđem Kurtezijem konvoj pomoći - medicinska sredstva i ljekove - Vladi Albanije...

20.12.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje državnih organa uprave i nevladih organizacija (“Službeni list Crne Gore”, br.7/12) Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori...

17.12.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o ljekovima

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo zdravlja, sačinjava Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi...

17.12.2019.

Hrapović: Multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika

Hrapović: Multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika

Crna Gora se, i pored uloženih napora, ubraja u zemlje sa visokom potrošnjom antibiotika i nihove povezanosti sa antimikrobnom rezistencijom, zbog čega je neophodno multisektorski raditi na smanjenju potrošnje antibiotika, sintezi novih, kao i na prevenciji i kontroli infekcije. To je saopštio ministar zdravlja Kenan Harpović na petom Nacionalnom sastanku mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori, koji su organizovalo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom...

16.12.2019.

NAJAVA: Ministar Hrapović otvara peti Sastanak nacionalne mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuje, u utorak, 17.12.2019.godine, u 10 sati u PR centru (Bulevar Josipa Broza 23A) u Podgorici, peti Sastanak nacionalne mreže za praćenje antimikrobne rezistencije u Crnoj Gori (CAESAR). Na sastanku govore ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori gospođa Mina Brajović...

13.12.2019.

Jaka primarna zdravstvena zaštita dokaz da je briga za zdravlje građana na najvišem nivou

Jaka primarna zdravstvena zaštita dokaz da je briga za zdravlje građana na najvišem nivou

„Uvođenjem brojnih preventivnih skrining programa, izvanredni međunarodno priznati rezultati u imunizaciji, zdravstvena zaštita majke i djeteta, kao i starijih i vulnerabilnih grupa, naš je glavni pravac daljeg razvoja sistema javnog zdravstva u Crnoj Gori“, istakao je Milovan Vujović, državni sekretar Ministarstva zdravlja...