Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Zaštitnici prava pacijenata

u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore

 

 

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE:

 

 

zdravstvena ustanova

zaštitnik prava pacijenata

broj telefona

e-mail adresa

KLINIČKI CENTAR

CRNE GORE

Alma Mutapčić

020/412-243

zpp@kccg.me  

 

 

DOMOVI  ZDRAVLJA:

 

 

zdravstvena ustanova

zaštitnik prava pacijenata

broj telefona

e-mail adresa

Dom zdravlja

ANDRIJEVICA

Rozika Ljubić,

dipl.pravnik 

051/243-407

051/243-095

jzudza@t-com.me

Dom zdravlja

BAR

Aida Novalić 

030/314-709

068 891 003

novalic.dzbar@gmail.com  

Dom zdravlja

BERANE

Raketić Ranko

051/233-324

dz.berane@live.com

Dom zdravlja

BIJELO POLJE

Prim.dr Lidija Delević

069 447 688

050/486-160

ldelevic@yahoo.com

Dom zdravlja

BUDVA

Dr Nives Nedović

033/427-231

dzb@t-com.me

Dom zdravlja

DANILOVGRAD

Vukićević Milica,

spec.pravnih nauka 

020/811-575

067 91130163

domzdravljadg@t-com.me

Dom zdravlja

KOLAŠIN

Dragana Bakić

020/865-140

069 457 577

dzkolasin@t-com.me

Dom zdravlja

KOTOR

Tatjana Kondanari,

dipl.pravnik

032/334-540

fax. 032/334-537

domzdrpravna@t-com.me

Dom zdravlja

MOJKOVAC

Pejović Nataša,

dipl.pravnik

069 494 613

jzudzmojkovac@t-com.me

Dom zdravlja

NIKŠIĆ

Duško Šarović,

pravnik

040/204-656

040/204-605

 

Dom zdravlja

PLAV

Dr Ismet Musić

spec. pedijatar 

069 611 190

dz.ismetmusic@gmail.com  

Dom zdravlja

PLJEVLJA

Rajko Živković,

dipl.pravnik

052/311-942

067 558 938

domzdravljapv@t-com.me 

Dom zdravlja

PODGORICA

Kristina Rakočević
(strukovna med.sestra),
Milena Lazović

(socijalni radnik)

069 123 323

067 266 309

dz.zastitnikpp@gmail.com

Dom zdravlja

ROŽAJE

Dr Nervija Dedeić

051/271-347

067 639 067

dzrozaje@t-com.me

Dom zdravlja

TIVAT

Lidija Vujović

032/ 671-981

069 383 445

dztivat@t-com.me

Dom zdravlja

ULCINJ

Dr Selim Ismaili

030/412-424

policlinicul@t-com.me

Dom zdravlja

HERCEG NOVI

Dušan Jelovac, dipl.pravnik 

069 374 589

pravnik@domzdravljahn.me  

Dom zdravlja

CETINJE

Zorica Martinović,

glavna sestra DZ

041/231-326

067 601 304

domzdravljags@t-com.me  

 

 

BOLNICE:

 

 

zdravstvena ustanova

zaštitnik prava pacijenata

broj telefona

e-mail adresa

Opšta bolnica

BAR

Đikanović Nada,

gl. sestra

030/342-214

069 358 717

jzu-ob-bar@t-com.me

Opšta bolnica

BERANE

Stanojka Džiknić

069 338 455

bebadziknic@gmail.com

Opšta bolnica

BIJELO POLJE

Ana Perišić

050/486-224

068 77 00 44

opsbpr@t-com.me;

mensura.suljevic@t-com.me

Opšta bolnica

KOTOR

Stanko Vučetić,

dipl.pravnik

032/325-405

069 654 676

mirjana.obk@t-com.me

Opšta bolnica

NIKŠIĆ

Ivana Kovačević

040/231-111

lokal 145

bolnica-nk@t-com.me

Opšta bolnica

CETINJE

Bosiljka Banović,

glavna sestra

041/230- 440

067 260 332

bolnicact@t-com.me

Opšta bolnica

PLJEVLJA

Božidar Bajić,

dipl.pravnik

069 383 550

067 459 620

322-117

bolnicapv@t-com.me

Specijalna bolnica

RISAN

  Ždraljević Aleksandar

032/371-748

 sbrisan@t-com.me

Specijalna bolnica

BREZOVIK

Dr Dejan Perović

067 461 688

brezovik@t-com.me

Specijalna psihijatrijska bolnica

DOBROTA

Radmila Perišić

032/330-920

vjerujusebe@t-com.me

 

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ:

 

 

zdravstvena ustanova

zaštitnik prava pacijenata

broj telefona

e-mail adresa

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Vukašin Čukić

067 258 253 

vukasincukic@gmail.com

 

 

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI:

 

zdravstvena ustanova

zaštitnik prava pacijenata

broj telefona

e-mail adresa

ZAVOD
ZA TRANSFUZIJU KRVI

Vlahović Ljiljana, dipl.ecc

069 605 300
067 173 502

ljiljana.vlahovic@ztkcg.me