Мања слова Већа слова РСС

 

 

Контакт особа за сарадњу са невладиним организацијама: 

Др Лариса Реџепагић
Е-маил: лариса.редзепагиц@мзд.гов.ме


Закони о којима ће се спроводити јавна расправа у 2020. години.

Министарство здравља ће, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), током 2020. године, спровести јавну расправу о:

1. Закону о измјенама и допунама Закона о збиркама података у области здравства

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о збиркама података у области здравства ("Службени лист ЦГ", број 80/08), а односе се на унапрјеђење функционалности одређених регистара и уређивања електронског здравственог система.

______________________

Закони о којима ће се спроводити јавна расправа у 2019. години

Министарство здравља ће, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист Црне Горе", број 41/18), током 2019. године, спроводити јавну расправу о сљедећим законима:

1. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственом осигурању ("Службени лист ЦГ", бр.6/16, 2/17, 22/17 и 13/18), укидање допунског здравственог осигурања, као и друга питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона и остваривање права из обавезног здравственог осигурања и усклађивање са другим важећим законима.

2. Закон о измјенама и допунама Закона о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења

Овим законом ближе ће се уредити давање сагласности за узимање органа умрлог даваоца за пресађивање у сврху лијечења, које није прецизно уређено важећим Законом о узимању и пресађивању људских органа у сврху лијечења ("Службени лист ЦГ", број 43/16).

3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити

Овим законом ближе ће се уредити одређена питања која нијесу цјелисходно или прецизно уређена важећим Законом о здравственој заштити ("Службени лист ЦГ", бр.3/16, 39/16, 2/17 и 44/18), питања којима ће се обезбиједити једноставнија примјена овог закона, у циљу боље организације, пружања квалитетне, доступне и благовремене здравствене заштите и друга питања од значаја за функционисање здравствене заштите, као и усклађивање са другим важећим законима.Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Министарство здравља

СТРУЦНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЛИЦА СА СТЕЦЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Сарадња са НВО

30.09.2020.

Одлука о избору кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама"

На основу члана 14 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 041/18), министар здравља доноси Одлуку о избору кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама"

29.09.2020.

Листа кандидата/киња НВО који су предложени/е за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма у 2020. години по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама"

На основу члана 8 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/2018), а у вези са чланом 32б Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), Министарство здравља објављује Листу кандидата/киња НВО који су предложени/е за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области здравства, по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама за 2020. годину“...

03.07.2020.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма НВО по конкурсу „Подршка програмима превенције злоупотребе дрога међу кључним популацијама за 2020."

У складу са Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2020. години („Службени лист ЦГ“, број 57/19), а у вези са чланом 32б Закона о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, број 37/17), Министарство здравља објављује Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација...

22.06.2020.

Одлука о расподјели финансијских средстава за пројекте/програме "Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори" 2020.

На основу Јавног конкурса за пријаву пројекта/програма "Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори" у складу са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС-а 2015-2020, који је објављен дана 24.04.2020. године на интернет страници Министарства здравља, Министар здравља доноси Одлуку о расподјели финансијских средстава...

15.05.2020.

Листа НВО које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију на Јавном конкурсу за пројекат/програм „Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори” од 24.04.2020.

На основу Споразума између Министарства здравља Црне Горе и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкукозе и маларије (ГФАТМ), бр. 1801 МНЕ-Х-МоХ, о спровођењу програма “Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори”, усклађеним са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС-а 2015-2020, а након завршетка Јавног конкурса број: 7-500/20-1178/1 за пријаву пројеката/програма „Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори”, објављеног 24.04.2020. године, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација Министарства здравља у 2020. години, у области одржавања ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори, објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно документацију...

14.05.2020.

Јавни позив за одабир Програмског координатора за имплементацију превентивних сервиса у вези са ХИВ-ом за кључне и рањиве популације у Црној Гори

Министарство здравља расписује Јавни позив за Програмског координатора за имплементацију превентивних сервиса у вези са ХИВ-ом за кључне и рањиве популације у Црној Гори...

14.05.2020.

Рјешење о формирању Комисије за расподјелу средстава НВО по Јавном конкурсу за пројекте/програме у оквиру Програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“

На основу члана 15 Закона о државној управи („Сл.лист ЦГ“, бр. 78/18), министар здравља доноси Рјешење о формирању Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама по Јавном конкурсу за пројекте / програме у оквиру Програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ а у складу са уговором између Глобал фонда за борбу против сиде, туберкулозе, маларије и Министарства здравља Црне Горе, и у складу са Националном стратегијом за борбу проби ХИВ/АИДС 2015-2020...

24.04.2020.

Јавни конкурс за расподјелу средстава у оквиру програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“

На основу Споразума између Министарства здравља Црне Горе и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкукозе и маларије (ГФАТМ), бр. 1801 МНЕ-Х-МоХ, о спровођењу програма “Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори”, усклађеним са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС-а 2015-2020, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства здравља, објављује Јавни конкурс за расподјелу средстава у оквиру програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ подржаног од стране Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије (ГФАТМ) и Министарства здравља Црне Горе...

01.04.2020.

Одлука о избору кандидата за чланове Радне групе представника невладиних организација за чланове Радне групе за израду Програма за борбу против ХИВ/АИДС 2021-2023.године са Акционим планом 2020-2021.године

На основу члана 9 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/2018), Министар здравља доноси Одлуку о избору кандидата за чланове Радне групе представника невладиних организација за чланове Радне групе за израду Програма за борбу против ХИВ/АИДС 2021-2023.године са Акционим планом 2020-2021.године