Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse2020.


SMJERNICE:

 

Akutni bronhitis - dijagnostika i terapija

Akutna egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća

Akutni sinuzitisi

Covid-19 smjernice za primarni nivo zdravstvene zaštite

Infekcija mokraćnih puteva

Smjernice dobre prakse u distribuciji ljekova za humanu upotrebu

Tonzilofaringitis - dijagnostika i terapija

Vanbolničke pneumonije kod odraslih pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

PROTOKOLI:


Protokoli liječenja COVID-a starijih od 16 godina

Protokol za liječenje diabetes mellitusa

Protokol za liječenje spinalne mišićne atrofije lijekom Spinraza 

 


2019.


SMJERNICE:

 

Hronični hepatitis C

Lokalno uznapredovali rak dojke

Rak grlića materice

 

PROTOKOLI:

 

ANCA asocirani vaskulitis

Dermatomiozitis / polimiozitis

Glavobolje

Helicobacter pylori

Reumatoidni artritis

Sistemski eritemski lupus

Sistemska skleroza

Spondiloartritis

Ulcerozni kolitis

 

PREPORUKE:

 

Agresivni limfomi

Hočkinov limfom

Hronična limfocitna leukemija

Indolentni limfomi

Multipli mijelom (plazmocitom)

 


2018.

Opioidna zavisnost


2017.

Depresija

Antimikrobna terapija u toku akutnog gastroenteritisa u djece

Dijagnostika i liječenje infekcija urinarnog trakta kod djece

Dijagnoza i tretman bakterijskih infekcija kože i mekih tkiva kod djece

Primjena antibiotika u respiratornim infekcijama kod djece

Upravljanje smptomatičnim seksualno prenosivim infekcijama u javnom i privatnom sektoru

Vodič za prevenciju negativnih iskustava u djetinjstvu


2016.

Vodič za savjetodavni rad s porodicom novorođenčeta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovama

Smjernice Dobre proizvođačke prakse za ljekove

Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji


2015. 
Vodič za vršenje redovnih analiza u praćenju propisivanja ljekova

Protokoli obaveza i vještina potrebnih za rad u timu izabranog doktora za odrasle

 

2014.

Zdravstvena zaštita u porođaju

Rutinska postnatalna zaštita žene i njene bebe

Novorođenačka žutica

Dojenje

Antimikrobna profilaksa u hirurgiji

Sprovođenje aktivnog nadzora nad AFP (akutnom flakcidnom paralizom)

Carski rez

 

 2012.

 Akutni ishemijski moždani udar

 Arterijska hipertenzija

 Higijena ruku

 Kliničko ispitivanje lijekova u pedijatrijskoj populaciji

 Medikamentozna terapija hroničnog kancerskog bola

 Prevencija kardiovaskularnih bolesti

 Racionalna primjena antibiotika

 Sepsa i septički šok

 Shizofrenija

 Terapija akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI)