Manja slova Veća slova RSSMinistarstvo zdravlja

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Preporuke i smjernice za tretman osoba koje koriste droge u kontekstu pandemije COVID 19


Preporuke međunarodnih tijela za politike droga Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) podrazumijevaju da je u doba pandemije potrebno osigurati kontinuitet odgovarajućeg pristupa zdravstvenim ustanovama i pružanja usluga zdravstvene zaštite. U cilju lakšeg sagledavanja prijedloga u vezi sa liječenjem, njegom i rehabilitacijom osoba, korisnika droga u kontekstu pandemije COVID-19, UNODC je pripremio i publikovao informativne postere sa smjernicama o uslugama HIV prevencije, liječenja, njege i podrške za osobe koje koriste droge i pružaocima usluga. Osobe koje koriste droge, naročito intravenske, imaju već kompromitovan imuni sistem, a uz to zavisnost je često praćena prisustvom drugih oboljenja kao što su HIV/AIDS, hepatitis B i/ili C, plućne i kardiovaskularne bolesti itd, čime su ove osobe izložene povećanom riziku od infekcije korona virusom. Smjernice UNODC i EMCDDA možete preuzeti sa sljedećih likova: